MAT DAUD, N., ABDUL RAZAK, N. H., & NGADIMEN, N. H. (2019). CIRI-CIRI FIZIKOKIMIA, AKTIVITI ANTIOKSIDA DAN INDEKS GLISEMIK PRODUK MINUMAN BERASASKAN BUAH-BUAHAN YANG DISEBUTKAN DALAM AL-QURAN. Malaysian Applied Biology, 48(2), 115–123. Retrieved from https://jms.mabjournal.com/index.php/mab/article/view/1908